Sagor på gång i oktober!

Den riksomfattande Sagodagen firas dagen efter Sagas namnsdag, men då Satu har sin namnsdag den 18 oktober. Då kvällarna blir mörkare är det dags att träda in i sagornas värld – välkomna med alla vänner av älvor, troll, féer, jättar, drakar, prinsessor, prinsar och i synnerhet grodor!

pallokuva-elisabeth

På Sagodagen läser man och framför eller behandlar sagor med folk i alla åldrar på teatrar, i bibliotek, bokhandlar, skolor, daghem, åldringshem, kulturcentraler och museer runtom i landet. Evenemanget gläder årligen tusentals barn och unga: förra året firades Sagodagen, med sina arrangörers hjälp, på 42 orter med mer än 108 sagoevenemang allt från Helsingfors till Enare.

Under Sagodagen vill vi skapa möjlighet för alla åldrar att glida ner på en kudde och sjunka in i sagornas värld. Alla får delta och arrangera program. Kom med! Sagorna, barnlitteraturen och illustrationerna har en enorm betydelse för utvecklingen av barnets språk, förståelsen för fantasins möjligheter och förmågan att ta emot konstupplevelser. Sagorna är en outsinlig skattkista och med hjälp av sagorna kan man fritt och tryggt pröva på olika alternativ i samband med olika motsättningar. Högklassig barnlitteratur ger också möjlighet att behandla svåra frågor, som t.ex. döden, skilsmässor eller mobbning. För att inte tala om den glädje man känner av att uppleva fin berättelse tillsammans!

Delta!

Vi inviterar alla att ta del i Sagodagen! Sagodagens evenemang kan bestå av vad som helst med anknytning till sagor och sagoberättande och alla får anordna program och delta. Vem som helst får läsa, framföra och behandla sagor och alla tillvägagångssätt är välkomna, från seriebilder till teater, sagostunder till seminarier – stilen är fri! Du kan delta genom att anordna eget program, bli sagoberättare, delta i Sagodagens program eller kanske tillbringa en helt egen sagoläsningsstund.

Kom med som Sagodagsarrangör!

Delta i Sagodagen genom att anordna ett sagoevenemang!  Evenemangen kan bestå av vad som helst i anslutning till sagor och sagoberättande. Alla tillvägagångssätt är välkomna, allt från sagostunder till rundvandringar i kulisserna, publikverkstäder och daghems- och skolbesök –  sätten är många! Vi har också samlat ihop workshops- och lekidéer för Sagodagen utgående från tidigare års evenemang, till glädje och inspiration för alla som vill delta. Idéer inför firandet av Sagodagen (pdf)

I år infaller Sagodagen på höstlovsveckan i vissa kommuner. Eftersom skolor och daghem spelar en viktig roll då Sagodagen förverkligas, kan Sagodagen firas föregående eller följande vecka. Ifall ni anordnar ett evenemang med sagotema på Sagodagen ber vi er meddela era programuppgifter till vår evenemangskalender senast 7.10.2020 på Sagodagens webbsida. Genom att lägga till ert evenemang i kalendern kommer det med på Sagodagens nätsidor och den riksomfattande evenemangsinformationen. Anmäl dig här.

I samband med Sagodagen ska  Sagodagens logo finnas utställd. Ladda ner logon här.

Bli sagoberättare!

Målsättningen med Sagodagen är att föra sagor till såväl barn som åldringar. Därför upprätthåller vi ett sagoberättarnätverk, som består av frivilliga krafter som läser sagor på Sagodagen på alla håll i Finland. Har du lust att komma och berätta sagor i daghem, skolor, bibliotek eller kanske ett servicehus?

Alla som vill vara med är välkomna till sagoberättarnätverket. De senaste åren har över 40 sagoberättare runt om i Finland ställt upp för att glädja andra. Bland dem finns skådespelare, författare, illustratörer, lärare, studerande, mor- och farföräldrar och många andra – alla får vara med! Man behöver inga särskilda kunskaper för att berätta sagor – det räcker med att man har lust! Det är känslosamt att berätta sagor – det är spännande, det får en att fundera och bli förtjust, men framför allt ger det lyssnarna och deltagarna tillfredsställelse. Bekanta dig med tidigare sagoberättares respons och erfarenheter (pdf på finska)!

Sagoberättarna får själva välja ut sagor och sedan behandla dem på det sätt de vill. Under tidigare år har man berättat sagor genom att spela upp dem, läsa dem, illustrera dem eller ta idéer från barnen – sätten är många! Berättarverksamheten anordnas på frivilligbasis med gott humör som ersättning och alla är välkomna med. Man kan komma och berätta ensam eller i grupp.

Om du vill bli sagoberättare ber vi att du anmäler dig till Teater Hevosenkenkä via bifogade länk. Vi gör upp en lista över sagoberättare, som vi sedan erbjuder intresserade daghem, skolor och bibliotek. Sagoberättarnas kontaktuppgifter ges inte ut i den allmänna informationen.

Om du redan har ett ställe där du gärna skulle vilja berätta sagor – t.ex. ditt eget barns skola eller dagis, eller ett servicehus i närheten – kan du naturligtvis ta kontakt direkt med dem och avtala om detaljerna. Om du själv arrangerar ditt sagoberättande ber vi dig ändå att meddela oss om detta för att vi ska få alla sagostunder i anslutning till Sagodagen med i vår evenemangskalender!

Till dem som vill ha besök av en sagoberättare

Anmäl er till Teater Hevosenkenkä (info(at)satupaiva) om ni vill att en sagoberättare ska besöka ert daghem, er skola eller liknande på Sagodagen.  Det lönar sig också att be den egna skolans eller dagisets föräldrar, mor- och farföräldrar eller äldre elever att ställa upp som sagoberättare!

Avsikten med Sagodagen

Målsättningen med Sagodagen är att skapa en gemensam upplevelse för barn, unga och fullvuxna mitt i vardagens brådska och erbjuda alla ålderskategorier en möjlighet att tillsammans dyka ner i sagans värld. Med hjälp av en gemensam festdag vill vi öka medvetenheten om barnkulturens och sagornas betydelse och säkerställa att barn och ungdom får en inblick i levande och högklassig barnkultur.

Under Sagodagen vill vi berätta om sagornas betydelse i barnens värld och om den glädje som en gemensamt upplevd fin berättelse kan ge!

Bakgrunden till Sagodagen

pallokuva-elisabethSagodagen har arrangerats sedan år 2008, till en början som en del av Finlands Teatrar rf:s barnteaterkampanj och därefter som ett eget, självständigt evenemang. Genom barnteaterkampanjen år 2008  ville Finlands Teatrar rf säkra barnens möjligheter att få se konstuppträdanden live. I samband med kampanjen kom man med idén om Sagodagen, vars uppgift skulle vara att framhålla betydelsen av högläsning, samt fullvuxnas och barns gemensamma lugna läsestunder i dagens digitaliserade värld. Mamma till idén var Hevosenkenkäs teaterchef Kirsi Siren, som hade bekantat sig med motsvarande evenemang i Tyskland. I år har Teater Hevosenkenkä tagit över huvudansvaret för Sagodagen.

Den första Sagodagens evenemang, under temat finska sagor i december 2008 blev en framgång: över 60 evenemang fanns på programmet i olika delar av landet, t.ex. vid teatrar, i bibliotek, museer, daghem och skolor. Huvudevenemangen i Stockmanns Akademiska Bokhandlar samlade fint ihop barn som fick lyssna till de underbara skådespelarna Seela Sellas och Sinikka Sokkas sagoberättande.

Följande år ville man fortsätta med en Sagodag, trots att barnteaterkampanjen hade avslutats och Sagodagen blev en årligen återkommande tradition. År 2011 flyttades Sagodagen från december till Satus namnsdag 18.10 (dagen efter Sagas namnsdag 17.10!) eftersom endel bibliotek redan haft som tradition att anordna sagostunder den dagen. Tillsammans kunde man nu fira Sagodagen ännu mer omfattande.

Teater Hevosenkenkä tillsammans med Sagodagens kommitté ansvarar för planering och idéer, val av tema för Sagodagen samt dess huvudevenemang. Det finns ingen skild förening bakom  Sagodagen, utan den förverkligas som ett samarbete på frivilligbasis, med gott humör som enda belöning. Alla som vill får anordna program och delta.

Till dem som planerar Sagodagen hör:

 • Teater Hevosenkenkä
 • Annegården
 • Drama- och teaterundervisning i Finland rf FIDEA
 • Helsingfors författare rf
 • IBBY Finland
 • Illustratörerna i Finland rf
 • Pro barnlitteraturen rf
 • Suomen isovanhemmat ry
 • Finlands Skolbiblioteksförening rf
 • Finlands Ungdomsförfattare rf
 • Finlands Teatrar rf
 • Som Sagodagens beskyddare fungerar skådespelarna Seela Sella och Sinikka Sokka.


Kontaktuppgifter

E-post:
satupaiva(at)hevosenkenka.fi
info(at)satupaiva.fi
Sanna Hallén / Teater Hevosenkenkä
Tel. 040 701 87 50

Sagodagen på facebook